Na het ontvangen van uw betaling bedraagt de levertijd 2-3 werkdagen. De leveringskosten en eventuele waarborgen voor paletten, palletboxen of dergelijke worden cash betaald bij levering. U krijgt steeds een mail of telefoon met het verschuldigde bedrag een dag voor de levering.

Wegens logistieke redenen leveren we niet onder € 50!

Planten kunnen na afspraak ook afgehaald worden in Tongerlo (Westerlo).

Leveringskosten*

Van € 50 tot € 100

Westerlo, Geel, Laakdal, Herselt, Hulshout, Olen, Herentals: € 12,50
Heist-op-den-berg, Grobbendonk, Nijlen, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Retie,
Mol, Meerhout, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot: € 25,-

Van € 100 tot € 250

Westerlo, Geel, Laakdal, Herselt, Hulshout, Olen, Herentals: GRATIS
Heist-op-den-berg, Grobbendonk, Nijlen, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Retie,
Mol, Meerhout, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot: € 12,50

Van € 250 tot € 500

Westerlo, Geel, Laakdal, Herselt, Hulshout, Olen, Herentals, Heist-op-den-berg, Grobbendonk, 
Nijlen, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Retie, 
Mol, Meerhout, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot: GRATIS

Overige gemeenten in de provincie Antwerpen, Limburg(BE), Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen: € 25

Van € 500 tot € 1000

Gratis levering in de provincies Antwerpen, Limburg(BE), Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen

Vanaf € 1000

Gratis levering in België en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Nederland.


Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop.

Bij levering franco afnemer behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan de afnemer aan te bieden. Levering geschiedt steeds naast voertuig, terwijl de afnemer verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid van de afnemer zijn wij bevoegd de goederen te lossen voor risico van de afnemer. Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico's op beschadiging, c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de afnemer. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen, de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten volledig voor rekening van de afnemer komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd aan ons worden doorgegeven.

Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van een leveringstijd. Overschrijding van een leveringstijd, door welke oorzaak ook, kan geen aanleiding geven tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding noch verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.